Artikel afbeelding

De 10 beste tips om ziekteverzuim te verlagen

Maak er een gewoonte van je medewerker te complimenteren. Mensen presteren beter wanneer ze weten dat ze gewaardeerd worden.

Maak ruimte voor een ‘Wall of Fame’ en hang daar herinneringen aan jullie successen. Denk aan awards, bedankbrieven van klanten of targets die gehaald zijn. Maak wekelijks tijd om nieuwe successen toe te voegen. Door je successen te vieren, komen jij en jouw team in een ‘winning mood’, dit versterkt ieders afweersysteem.


Besteed een dagdeel aan het zichtbaar maken van jullie Mission Statement, door een visiebord te maken. Een visueel aantrekkelijke vertaling van jullie doelen, maakt ze duidelijker, levendiger en aantrekkelijker. Dit motiveert je team en gemotiveerde mensen zijn minder vaak ziek.

Voorkom ongeoorloofd verzuim, door met elkaar af te spreken dat het oké is om een keer later te beginnen, wanneer je slecht geslapen hebt of het een keer laat is geworden. Spreek ook af, dat dit om een vertrouwenskwestie gaat.

Voorkom ‘grijs’ verzuim, door af te spreken dat men maximaal twee dagen, versnipperd in uren, kan verzuimen om calamiteiten op te vangen. Door ruimte te scheppen om persoonlijke zaken te regelen, voorkom je tweestrijd bij de medewerker: meld ik me ziek of kost het me een vrije dag…

Bespreek ergernissen en conflicten en leer iedereen om hiermee om te gaan.

Wanneer iemand ziek is, bel dan op en vraag waar diegene behoefte aan heeft of hoe je kan helpen. Ziek zijn is ‘uit balans zijn’, vaak is het makkelijker weer in balans te komen wanneer iemand je helpt.

Bied actief hulp bij overspannenheid en burn-out uitval. Deze klachten zijn niet van de één op de andere dag ontstaan. Er schuilt een patroon achter van overtuigingen en denkwijzen die de persoon in deze situatie heeft doen belanden. Door daar aandacht aan te besteden, kun je de uitval bij burn-out m et minimaal 50% laten afnemen.

Wees eerlijk naar elkaar. Spanningen in de directiekamer en geheimzinnigheid maakt medewerkers onzeker. Onzekerheid werkt ziekteverzuim in de hand.

Vraag ook eerlijkheid van je medewerkers. Veel verzuim kan voorkomen worden door op tijd afscheid van elkaar te nemen. Openheid hierover is een verademing voor alle partijen. Iemand hoeft zich niet ziek te melden om stiekem naar een sollicitatiegesprek te gaan en jij kunt alvast uitzien naar een alternatief.

Op May 30, 2018