Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Klopt het beeld van de sukkelende 50plusser?

De beeldvorming over ouderen is ronduit negatief, maar de werkelijkheid veel rooskleuriger. TNO Arbeid ploos het helemaal uit. En dat resulteert in een welverdiende peptalk.

De beeldvorming over ouderen is ronduit negatief, maar de werkelijkheid veel rooskleuriger. TNO Arbeid ploos het helemaal uit. En dat resulteert in een welverdiende peptalk.

Wat denken je collega’s over jou wanneer je boven de 50 bent?


- je meldt je vaker ziek

- promotie naar een creatieve, innovatieve functie is niet echt vanzelfsprekend

- je bent langzamer van begrip

- je bent minder efficiënt.

Klopt het beeld van de sukkelende 50plusser?

Nee, blijkt uit het onderzoek dat TNO Arbeid verrichtte. Maar vooroordelen zijn hardnekkig. En daarvan ondervind je de gevolgen. Vooral in sollicitatiegesprekken blijkt dat er al rekening mee gehouden wordt dat je vast vaak ziek zult zijn. Ook de aandacht voor functioneringsgesprekken neemt af wanneer je ouder bent.

Wat vind je eigenlijk van jezelf?

Gek genoeg blijkt dat oudere werknemers zich aan ‘zelfstereotypering’ schuldig maken. Ze denken niet in de laatste plaats zelf dat ze op een goed moment lichamelijk niet meer mee kunnen en dus idealiseren ze het vervroegde pensioen.Een citaat: Oudere werknemers gaan zich gedragen naar de heersende beelden, nemen een afwachtende houding aan en hebben als gevolg daarvan minder vertrouwen in hun mogelijkheden om door te groeien en te blijven presteren.

De feiten

En dan nu de echte, keiharde waarheid over de oudere werknemer

- Ze melden zich minder vaak ziek dan jongeren. Ouderen zijn vaak NUL verzuimers. Maar als ze ziek zijn, dan is er ook wel iets aan de hand. Ze doen niet aan baaldagen, dus hun gemiddelde ziekteduur is langer.

- Het verzuim van ouderen neemt vanaf 55 jaar af!

- Ouderen hebben slimmere werkstrategieën dan jongeren.

- Leefstijl verklaart vaker een slechte gezondheid dan leeftijd. De meeste ouderen blijven tot op hoge leeftijd gezond.

- Lichamelijke gezondheid heeft niet of nauwelijks invloed op prestaties. Dankzij technologische ontwikkelingen en automatisering zijn er veel minder fysieke zware beroepen dan vroeger en zijn leeftijd en lichamelijke kracht minder relevant.

- Veel werk is aan te passen aan eventueel lichamelijke beperkingen van ouderen

Jong geleerd, oud gedaan

Ouderen blijken niet slechter te leren dan jongeren, maar wel anders. Ouderen hebben meer moeite met abstracte, contextloze kennis en met klassikaal onderwijs. Ouderen kunnen daarom het beste leren via praktische ervaring die nauw aansluit bij hun dagelijkse werkzaamheden.

Excelleren op leeftijd

Psychische problemen blijken meer bij jongeren voor te komen dan bij ouderen. En dat zijn geen geringe verschillen: 19 procent van de jongeren tot 25 jaar heeft één of meer psychische klachten tegenover 10 procent van de mensen van 65-74 jaar. Sommige ouderen blijven uitstekende cognitieve prestaties halen, soms zelfs beter dan die van de gemiddelde 20-jarige. Dat komt misschien wel doordat intelligentie en opleiding erg bepalend zijn voor cognitieve vermogens, niet alleen leeftijd.

Plezier in het werk houden

Bedrijven gaan niet allemaal slim om met hun verouderende personeelsbestand. Veel bedrijven ontzien hun oudere werknemers door ze te vervroegd te laten uittreden en/of door hen meer vakantiedagen te geven. Maar er kan beter een cultuuromslag plaatsvinden met leeftijdsbewust personeelsbeleid en arbobeleid waarbij er aandacht is voor de veranderende capaciteiten en behoeften van werknemers in iedere leeftijdsgroep. Praktijkvoorbeelden laten zien dat ouderen dan graag een aantal jaren langer aan het werk blijven, omdat ze waardering krijgen en er plezier in hebben

Op September 18, 2009